خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

مشاوره تماس تصویری

شاید در اکثر شهرهای ایران امکان برگزاری یک جلسه مشاوره حضوری وجود نداشته باشد. پیشنهاد ما یک روش جایگزین است که هزینه های آن نیز بسیار کمتر از مشاوره حضوری می باشد و محدودیتی در مکان و محدوده وجود ندارد. مشاوره به صور تماس تصویری می تواند با کمک واتس اپ یا هر برنامه دیگر باشد. در واتس اپ تا ۴ نفر می توانند همزمان در تماس تصویری حضور داشته باشند.

با مشاوره گرفتن میانبر بزنید !

مشاوره کمک می کند تا شما در زمینه های مختلف کسب و کارتان از تجربیات کارشناسان با تجربه ایران رادا استفاده کنید و کار خود را سریع تر گسترش دهید.

۱۵ دقیقه

مشاوره تماس تصویری
۹۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

۳۰ دقیقه

مشاوره در تماس تصویری
۱۵۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

۶۰ دقیقه

مشاوره در تماس تصویری
۲۵۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار