پل نوآوری دیجی کالانکست در دانشگاه صنعتی اصفهان

برگزار کننده : دیجی کالا نکست

شروع: دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ ۱۶:۰۰
پایان: سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ ۱۷:۰۰

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان تالار هشت