خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

مشاوره تلفنی

مشاوره یک نیاز عمومی به شمار می رود و مشاوره تلفنی یکی از پرمخاطب ترین روش های مشاوره در ایران است. ما در این سرویس به صورت تلفنی از طریق تماس واتس اپ و یا تماس تلفنی به شما مشاوره می دهیم. در این سرویس نیاز است شما درخواست خود را با توجه به میزان دقیقه مورد نیاز ثبت نمایید و منتظر هماهنگی کارشناسان ما برای مشاوره باشید.

با مشاوره گرفتن میانبر بزنید !

مشاوره کمک می کند تا شما در زمینه های مختلف کسب و کارتان از تجربیات کارشناسان با تجربه ایران رادا استفاده کنید و کار خود را سریع تر گسترش دهید.

۱۵ دقیقه

مشاوره تلفنی
۷۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

۳۰ دقیقه

مشاوره تلفنی
۱۲۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

۶۰ دقیقه

مشاوره تلفنی
۲۰۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار