خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

مشاوره حضوری

اگر احساس نیاز به یک جلسه مشاوره حضوری دارید و از هیچ یک از روش های مشاوره غیر حضوری نمی توانید استفاده کنید می توانید از سرویس مشاوره حضوری استفاده نمایید. با توجه به فراگیری بیماری کرونا پیشنهاد می کنیم تا جایی که امکان دارد از روش های جایگزین استفاده نمایید.

با مشاوره گرفتن میانبر بزنید !

مشاوره کمک می کند تا شما در زمینه های مختلف کسب و کارتان از تجربیات کارشناسان با تجربه ایران رادا استفاده کنید و کار خود را سریع تر گسترش دهید.

تهران

۲ ساعت مشاوره حضوری
۱.۲۰۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

اصفهان

۲ ساعت مشاوره حضوری
۱.۲۰۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار

سایر شهرها

۲ ساعت مشاوره در مراکز استانها
۱.۷۰۰.۰۰۰

بی نهایت سوال

بررسی و آنالیز

استفاده از تجربه

رشد سریع کسب و کار

ارائه راه کار