خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

اهداف و چشم انداز

ایران رادا توسعه را دوست دارد. این رمز باعث رشد مجموعه در سال های گذشته شده است. بر همین اصل اهداف بزرگی را برای ایران رادا در چشم انداز پیش بینی می کنیم و امیدواریم بسیار بزرگتر از آن شود چشم انداز و اهداف ما پیش بینی می کند.

اهداف کوتاه مدت :

ما در کوتاه مدت در اهداف و برنامه های سازمانی خود رفع بحران های مالی مشتریانمان را در نظر داریم و هر روز در تلاش هستیم که مشکلات مالی ناشی از تحریم های بین المللی و اقتصاد کلان کشور گذاشته و در این مسیر بسیاری از سرویس های ارائه شده را با حداقل تعرفه در حال ارائه هستیم و هر روز برنامه ای برای افزایش قدرت خرید مشتریان داریم.

خروج از بحران های اقتصادی مشتریان می تواند ما را نیز به رشد سریع برساند و این بازی برد برد می تواند در بلند مدت تاثیر چشم گیری بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد.

 

اهداف میان مدت :

در اهداف میان مدت ما علاوه بر رشد فردی اعضای تیم به رشد آگاهی عمومی و مشتریان نیز خواهیم پرداخت. ما بر این باوریم آگاهی می تواند باعث رشد جمعی شود. در این مسیر توسعه محتوای آموزشی و همچنین برگزاری رویداد های آموزشی رایگان و یا ارزان قیمت از اهداف میان مدت ایران رادا می باشد.

 

اهداف بلند مدت :

در چشم انداز های نه چندان دور مد نظر داریم بازارهای بیشتر جهانی را به تسخیر مهندسان و تلاش گران ایرانی در آوریم و توسعه فروش و خدمات رسانی مجموعه را به کشور های بیشتری داشته باشیم و با شرکت های بزرگ بین المللی به رقابت سالم بپردازیم. هر چند هم اکنون نیز وارد بازارهای جهانی شده ایم اما تا فراگیر شدن در این بازار راه بسیار طولانی داریم که امیدواریم بسیار سریع این مسیر را طی کنیم.