خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

منشور اخلاقی ایران رادا

ایران رادا برای رسیدن به اهداف خود اخلاق مداری را پیشه کرده است تا بتواند مسیر صحیح در پیش گیرد و به موفقیت های بزرگ خود برسد. ما اخلاق مداری را در درجه اول می دانیم و قبل از هر چیز دیگر به منشور اخلاقی پایند هستیم .

 

  1. احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
  2. اطلاع‏ رسانی شفاف ، به‏ موقع ، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم ، پاسخ ما به حق اطلاع‌ یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
  3. سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات ، وجهه همت مجموعه ایران رادا است.
  4. حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
  5. انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
  6. رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب‏ و کار اخلاقی می‌دانیم.
  7. پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص خدمات، خصلت سازمانی ما است.
  8. دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در ارائه خدمات و با انعطاف‌ پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
  9. ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.
  10. مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام مجموعه ایران رادا است.

آنچه گفتیم و نگفتیم همه بر این اصل است که انسانیت پیشه می کنیم و به صورت کلی اجازه نمی دهیم منافع سازمانی باعث از بین رفتن حق فرد یا افرادی شود.