خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

تبلیغات اصناف در فضای مجازی

تبلیغات هدفمند و مرتبط با کسب و کار در کانال های هدف

  • تبلیغات هدفمند
  • تبلیغات موضوعی
  • تبلیغات بر اساس موقعیت جغرافیایی
  • امکان گزارش گیری
  • مقرون به صرفه
  • بازدهی مناسب 
  • مشاوره رایگان

یکی از کارکردهای مهم فضای مجازی ؛ تبلیغات هدفمند در آن است که از آن با عنوان تبلیغات در فضای مجازی یاد می‌کنند. تبلیغات در فضای مجازی فرآیندی است که رسانه‌ها از آن به منظور همراه کردن مخاطبان استفاده می‌کنند. جریان سازی می‌تواند هم با هدف مثبت و هم با هدف منفی انجام گیرد. به همین دلیل می‌توان آن را یک شمشیر دو لبه دانست. تبلیغات در فضای مجازی می‌تواند اهدافی همچون راه اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود. در صورتی که اهداف جریان سازی به درستی انتخاب شود حتماً جنبه سازندگی خواهد داشت.

تبلیغات در فضای مجازی می تواند موج مثبتی را برای کسب و کار و شما پیدا کند. این جریان به دنبالش جریان درآمد یا برندسازی یا هرچیزی که مدنظر شماست را می تواند بسازد. همین الان میتوانید تبلیغات در فضای مجازی را سفارش دهید. تبلیغات در فضای مجازی می‌تواند اهدافی همچون راه اندازی و اجرای هجمه‌های فرهنگی را دنبال کند. از طرف دیگر می‌تواند به منظور نهادینه شدن یک تفکر استفاده شود.

تیم دیجیتال مارکتینگ ایران رادا با در اختیار داشتن بستر های تبلیغاتی مختلف، می تواند با توجه به موضوع کسب و کار بهترین پلن تبلیغاتی را برای کسب و کار شما آماده و پیاده کند