خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

تولید محتوا

رعایت اصول نگارش محتوا، استفاده از کلمات کلیدی طولانی و کلمات کلیدی LSI از جمله مواردی است که در فرآیند تولید محتوای شرکت الومحتوا رعایت می‌شود. در نتیجه محتوای اختصاصی تولید شده رتبه مناسبی در گوگل پیدا کرده و منجر به افزایش بازدید سایت شما می‌شود. از دیگر خدمات الومحتوا می‌توان به بارگذاری محتوا، ویرایش محتوا و تهیه محتوای گرافیکی نام برد.

تک پستی

۱ پست ۳۰۰ کلمه ای

۱۴.۰۰۰

۱ پست ۱۲۰۰ کلمه ای

۵۴.۰۰۰

۱ پست ۵۰۰ کلمه ای

۲۳.۰۰۰

۱ پست ۱۵۰۰ کلمه ای

۶۷.۰۰۰

۱ پست ۹۰۰ کلمه ای

۴۰.۰۰۰

۱ پست ۲۰۰۰ کلمه ای

۸۸.۰۰۰

مگا محتوا

۱ پست ۳۰۰۰ کلمه ای

۱۲۰.۰۰۰

۱ پست ۴۰۰۰ کلمه ای

۱۶۰.۰۰۰

۱ پست ۷۰۰۰ کلمه ای

۲۸۰.۰۰۰

ماهیانه

۱۰ پست مجموع ۱۰.۰۰۰ کلمه

۴۰۰.۰۰۰

۵۰ پست مجموع ۵۰.۰۰۰ کلمه

۲.۰۰۰.۰۰۰

۱۵ پست مجموع ۱۵.۰۰۰ کلمه

۶۰۰.۰۰۰

۷۵ پست مجموع ۷۵۰۰۰ کلمه

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۵ پست مجموع ۲۵۰۰۰ کلمه

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰ پست مجموع ۱۰۰.۰۰۰ کلمه

۴.۰۰۰.۰۰۰

تولید محتوا اختصاصی

نگارش یک متن تبلیغاتی

۱۵۰.۰۰۰ تومان

نگارش یک رپورتاژ حرفه ای

۱۵۰.۰۰۰ تومان

نگارش توضیحات محصول (هر محصول)

۴۰.۰۰۰ تومان