خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

آموزش و مشاوره

آموزش و مشاوره صحیح و اصولی به شما کمک میکند تا کسب و کار اینترنتی خود را رشد داده و اتفاقات خوبی را رقم بزنید. مشاور وظیفه دارد تا نکات مهم ، فرصت ها و تهدید هایی که کسب و کار شما را نشانه رفته به شما گوشزد کند و اگر نیاز بود برنامه ریزی لازم را برای رشد شما فراهم کند. شما برای یک رشد سریع به مشاوره نیازمند هستید.

با مشاوره گرفتن میانبر بزنید !

مشاوره کمک می کند تا شما در زمینه های مختلف کسب و کارتا از تجربیات کارشناسان با تجربه ایران رادا استفاده کنید و کار خود را سریع تر گسترش دهید.

آموزش آنلاین

منتورینگ استارتاپ

خدمات مشاوره