خالق و توسعه دهنده کسب و کارهای اینترنتی

آموزش و مشاوره

هدف کسب و کار افزایش فروش و ارتباط با دایره مخاطبین است. سرویس مدیریت شبکه های اجتماعی داخلیِ ایران رادا به شما کمک میکند تا با قیمت مناسب کسب و کار خود را در شبکه های داخلی مدیریت و پیش ببرید.

مدیریت شبکه اجتماعی نزدیکا

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی روبینو

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی هورسا

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی پاتوق

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی کلوب

۳۰۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی باسلام

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی فیسنما

۳۰۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور

مدیریت شبکه اجتماعی باهم

۷۵۰.۰۰۰

درج ۲۵ پست در ماه

رشد فالوور