ناصر نبی پور

اخبار اقتصادی

بازار تخم مرغ تحت تاثیر نوسانات ارز

ناصر نبی پور با بیان اینکه میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغ داری با افزایش جزئی به ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰…

بیشتر بخوانید »
اخبار اقتصادی

افرایش قیمت تخم مرغ به ۸۰۰۰ تومان،درب مرغداری

ناصر نبی پور با بیان اینکه هم اکنون میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۷۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است،…

بیشتر بخوانید »
بستن