راهنمای امتیاز

.

هر امتیاز معادل یک ریال ارزش دارد.

برای مثال برای خرید یک محصول ۵۰۰۰ تومانی شما به ۵۰۰۰۰ امتیاز نیاز دارید.

.

.

موارد کسب امتیاز :

هدیه عضویت :  ۱۰۰۰  امتیاز

مراجعه روزانه به حساب کاربری :  ۲۰  امتیاز

سفارش محصولات و خدمات : با توجه به سفارش

 

ثبت بک لینک رایگان : ۱۰  امتیاز

در هر روز این امتیاز یک بار به شما تعلق خواهد گرفت