راهنمای امتیاز

.

هر امتیاز معادل یک ریال ارزش دارد.

برای مثال برای خرید یک محصول ۵۰۰۰ تومانی شما به ۵۰۰۰۰ امتیاز نیاز دارید.

.

.

موارد کسب امتیاز :

هدیه عضویت :  ۱۰۰۰  امتیاز

معرفی عضو :  ۵۰۰  امتیاز

معرفی عضو به سایت از طریق لینک معرفی اختصاصی که در صفحه حساب کاربری شما موجود است.

دیدن صفحات و محصولات :  هر صفحه  ۱  امتیاز

مراجعه روزانه به حساب کاربری :  ۲۰  امتیاز

سفارش محصولات و خدمات : با توجه به سفارش

درج کامنت :  ۱  امتیاز

در صورت ارسال کامنت اسپم ۵ امتیاز جریمه خواهید شد

ثبت بک لینک رایگان : ۱۰  امتیاز

در هر روز این امتیاز یک بار به شما تعلق خواهد گرفت