خرید لایک نظرسنجی تلگرام

در این قسمت میتوانید در نظرسنجی ها و مسابقات تلگرامی برای گزینه مورد نظر خود خرید لایک تلگرام کنید و یا برای گزینه مورد نظر خود در نظرسنجی تلگرام افزایش رأی داشته باشید

حتما به این نکته توجه کنید که پس از خرید گزینه مورد نظر با پشتیبانی ما ارتباط برقرار کرده و گزینه مورد نظر خود و جزییات بالا رفتن رأی و لایک را هماهنگ نمایید

شما میتوانید از طریق آی دی تلگرام @iranrada1 جزییات نظرسنچی و مسابقه  و گزینه مورد نظر خود  برای بالا بردن رأی و لایک تلگرام را هماهنگ کنید.

.

۵۰ لایک

۱۰۰ لایک

۲۰۰ لایک

۵۰۰ لایک

۱۰۰۰ لایک

۲۰۰۰ لایک

۵۰۰۰ لایک

۳۰ هزار تومان ۵۰ هزار تومان ۹۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۳۵۰ هزار تومان ۶۵۰ هزار تومان

۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

.

خرید لایک تلگرام