رپورتاژ

بودجه سه ماموریت هوشمند سازی، شهرسازی و فرهنگی تصویب شد

در چهل و ششمین جلسه شورا ، بررسی ردیف های بودجه ، ماموریت های شش گانه شهرداری تهران برای سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه مجید فراهانی رییس کمیته بودجه به تشریح کلیات بودجه ماموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری پرداخت.

وی گفت : در ماموریت توسعه مدیریت هوشمند سازی بخش عمده ای بودجه صرف حقوق و دستمزد ، بحث امور پشتیبانی ،پرداخت دیون و پژوهش های کاربردی ، توسعه خدمات الکترونیک و شهر الکترونیک را در خود جای داده است.

فراهانی افزود : با توجه به انقباضی بودن بودجه ، کاهش درآمد های بودجه و نیز به دلیل ۱۸۰ میلیارد تومانی که به حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کرد، کسر شده است.

رییس کمیته بودجه تصریح کرد : در این بخش آنچه که پیشنهاد شهرداری بود رقمی بالغ بر ۶ هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان بود که با بررسی های صورت گرفته و با توجه به کاهشی که روز گذشته (۱۸۰ میلیارد تومان ) صورت گرفت مجموعا ۲۸۳ میلیارد تومان از لایحه پیشنهادی شهرداری کسر شد که در نهایت بودجه این ماموریت با رقمی در حدود  ۶ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و با ۴ درصد کاهش نسبت به بودجه سال قبل رسیدیم .

در ادامه این بحث بدلیل اینکه پیشنهادی مبنی بر کاهش یا افزایش ردیفهای این بخش داده نشد ، ردیف های پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه در ماموریت حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی به تصویب رسید .

در ادامه جلسه نوبت به ردیف های بودجه ماموریت حوزه معماری و شهر سازی رسید .

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران  به تشریح کلیات بودجه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۹۷ پرداخت و گفت : سرجمع سقف بودجه پیشنهادی حوزه ماموریت شهرسازی و معماری شهرداری ۶۰۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های حوزه شهرسازی اجرای پروژه طرح نیلوفری است که در تبصره های بودجه با اختصاص اعتبار و با مشارکت بخش خصوصی راه آهن تهران- تبریز ساماندهی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای این ردیف ۳۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، گفت : سرمایه گذار باید یکجا همه طرح را انجام دهد . شهرداری مجری طرح را سازمان نوسازی در نظر گرفته است که به نظر می رسد سازمان نوسازی ظرفیت این مهم را ندارد. بهتر است مجری این طرح معاونت عمران باشد.

سالاری افزود : دومین پروژه ای که در حوزه شهرسازی مطرح خواهد بود ساماندهی و طراحی و توسعه پارک پردیسان است که با توجه به بدهی ها ،۵۰ میلیارد تومان دربودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد کمیسیون شهرسازی شورا کاهش ۳۰ میلیارد تومان در این ردیف بودجه است.

در ادامه جلسه اعضای شورا همچون  مرتضی الویری ، سید حسن رسولی و مجید فراهانی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با پیشنهادات سالاری اذعان داشتند که پیشنهادات این کمیسیون تنها در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری نیست بلکه ورود به سایر حوزه های ماموریتی نیز داشته است.

زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست در مخالفت با کاهش بودجه پارک پردیسان گفت : وقتی راجع به این پارک حرف می‌زنیم یعنی راجع به ۲۰۰ هکتار بحث می کنیم . به پارک خواجوی کرمانی در منطقه ۱۲، ۲۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است ، چگونه است که می خواهیم به پارکی در وسعت پردیسان ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دهیم.

وی ادامه داد : در بودجه پارک پردیسان ۳۷ میلیارد تومان برای دسترسی پارکینگ موزه آب و تاریخ طبیعی اختصاص داده شده است، بنابراین ۵۰ میلیارد تومان چیزی نیست. این مقدار کف هزینه است. البته اینکه این پارک زیر مجموعه سازمان محیط زیست است که خود جای بحث دارد.

در ادامه علی اعطا سخنگوی شورا نیز به برخی بند های پیشنهادی همچون هزینه حق الجلسات اساتید شهر سازی و معماری ، احداث پارکینگ در بافت فرسوده و نحوه تخصیص بودجه پارک پردیسان  کمیسیون شهر سازی ایراد وارد دانست .

در ادامه مجید فراهانی گفت : با پیشنهاداتی که می شود باید گفت عملا اتفاقی در سال آینده در حوزه هایی مانند بوستان ولایت و یا پارک پردیسان نخواهد افتاد.

وی گفت : کاهش بودجه مطالعاتی برای بوستان ولایت از ۶ به ۲ میلیارد تومان یعنی عملا اتفاقی در این موضوع صورت نخواهد گرفت . این در حالی است که به گفته خانم نوری برای پارک پردیسان ۵۰ میلیارد هم کم است چه رسد به آنکه این رقم را کاهش دهیم.

وی افزود : اعضای شورا توجه کنند که پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه حاصل کار کارشناسی شبانه روزی است و لذا به این موضوع توجه کنند.

سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به کاهش بودجه پارک پردیسان گفت: زمانی که ساماندهی و طراحی و توسعه پارک پردیسان را به عهده گرفتیم حتما باید کارهایی بشود .

وی افزود : در مورد طرح نیلوفری و ساماندهی خط راه آهن تهران – تبریز باید بدانیم که رویکرد ما افزایش تقاضای سفر نیست اما شایسته است در مقابل تحمل صدای قطار طی سالیان سال توسط مردم این فضا را ساماندهی کنیم.

میرلوحی تصریح کرد : اینکه گفته می شود از بودجه شهر سازی برای بافت فرسوده صرف شود خوب است اما باید اولویت ها را در نظر داشت ، طی سالیان گذشته بودجه های فراوان که برای بافت فرسوده اختصاص یافت تنها ۴۰ درصد مورد نیاز برنامه برای بافت فرسوده بوده در حالی که ما صحبت از تخصیص ۱ یا ۱۰ میلیارد می کنیم.

در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو کمیسیون شهر سازی و معماری شورا نیز گفت : در پیشنهادات کمیسیون ما در دو موضوع اشکال داشتیم اول اینکه به ماموریت توجه نکردیم نظیر احداث پارکینگ در بافت فرسوده و توسعه فضای سبز در بافت فرسوده  و دوم در بحث مدیر پروژه، اینکه به عنوان مثال جنس احداث پارکینگ عمرانی است باید زیر نظر معاونت عمرانی باشد. این فاصله بین ماموریت ها و معاونت ها ما را به اشتباه انداخت .

نژاد بهرام در ادامه افزود : پروژه پردیسان چند مسئله قابل تامل دارد اگر این پروژه برود زیر نظر بخش خصوصی تنها کمی آماده سازی نیاز دارد پس با مشارکت بخش خصوصی نیاز به بودجه نیست اما اگر تنها از سوی شهرداری باشد بودجه زیادی نیاز دارد . پس با مشارکت بخش خصوصی تنها بستر سازی نیاز دارد در این جا اتفاقا بودجه سرشکن به جاهای خوبی هدایت شده است.

وی ادامه داد : در طرح نیلوفری نیز با مشارکت بخش خصوصی نیاز به بودجه زیاد نیست و همانطور که روز گذشته تصویب کردیم بخش خصوصی می تواند  وارد این پروژه شود.

وی همچنین از ایراد گرفتن به حضور اساتید معماری و شهرسازی و حق الجلسات آنان گفت : رویکرد شورای پنجم بهره گیری از تجارب دانشی است این نکته بود که ما را هدایت کرد این مبلغ را (برای اساتید حوزه معماری ) افزایش دهیم.

در ادامه میرزایی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت : وقتی کل بودجه را تغییر می دهید یعنی منطق کارشناسی شهرداری را زیر سوال می برید از طرفی ما مخالف ورود بخش خصوصی نیستیم ولی بخش خصوصی نمی آید بستر سازی و آماده سازی طرح را بکند.

محمد سالاری گفت: مهم ترین اولویت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران احیاء و بازآفرینی بافت فرسوده و بازنگری و انجام تکالیف طرح تفصیلی است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در فرآیند بررسی و تصویب بودجه هزینه ای حوزه شهرسازی و معماری، گفت: توجه جدی به بهسازی محیطی بافت فرسوده و افزایش بسته های تشویقی این حوزه و ایجاد پروژه های محرک توسعه در این بافت و همچنین بازنگری طرح تفصیلی و تحقق طرح های موضعی و موضوعی، ساماندهی سیما و منظر شهری و احیاء و راه انداری نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح های توسعه شهری، توجه به بافت تاریخی و میراثی و عرصه های ارزشمند، اجرای طرح های ویژه ساماندهی حریم شهر تهران، ارتقاء هوشمندسازی حوزه شهرسازی ومعماری وسامانه صدور پروانه و گواهی ها ، صیانت از باغات و توسعه فضاهای سبز و ساماندهی عرصه خط آهن تهران – تبریز موسوم به طرح نیلوفری از برنامه های مهم کمیسیون می باشد و سعی شده است در توزیع بودجه به همه موارد فوق توجه شود.

وی ادامه داد: ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری از مهم ترین ماموریت های مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت محیطی و ارتقاء کیفیت زندگی در شهر است که متاسفانه در سال گذشته علی رغم داشتن بودجه قابل توجه صرفا ۷ میلیارد تومان به آن تخصیص یافته است که امیدواریم در سال آتی تخصیص بودجه های مصوب شورا مطابق کد پروژه های مصوب بودجه ۹۷ باشد.

در ادامه جلسه مجید فراهانی پیشنهاد بازگشت به لایحه شهرداری در خصوص ردیف های بودجه ماموریت شهرسازی و معماری را داد.

بر این اساس با موافقت اعضای شورا مقرر شد در اجرای طرح نیلوفری (راه آهن تهران –تبریز) همان ۳۸ میلیارد تومان پیشنهادی شهرداری پابرجا بماند.

در تخصیص بودجه پارک پردیسان پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری رای نیاورد و مقرر شد در این مورد مطالعات بیشتر صورت گیرد.

در ارتباط با بودجه مطالعاتی بوستان ولایت نیز پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر کاهش مبلغ به ۲ میلیارد تومان مورد موافقت اعضا قرار گرفت .

 

 

طراحی سایت در اصفهان | قیمت عطر و ادکلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + یک =